اجاره تابلو تبلیغاتی مسیر ورودی جاده یزد

موقعیت تبلیغات در جاده یزد

قسمت اعظم استان یزد تقریباً در قسمت مرکزی کشور واقع گردیده است و این می تواند به مفهوم وجود موقعیتی بسیار مناسب برای ارتباطات کشور در جهات اربعه اصلی و جهات اربعه فرعی باشد و تبلیغات در حاشیه جاده یزد بسیار حائذ اهمیت می باشد، کما اینکه استان یزد از طریق طبس به مناطق شرقی- شمال شرقی کشور و از طریق محور یزد- کرمان و یزد- بندر عباس با استان های جنوب شرق کشور و از طریق یزد- تفت- ابرکوه با استانهای جنوب غرب و غرب کشور و از طریق یزد- اصفهان و یزد- تهران با سایر نقاط کشور ارتباط جاده ای دارد. در عین حال این موقعیت باعث شده است که اجاره بیلبورد در جاده های ورودی یزد در فروش محصولات و خدمات تبلیغ شده در این جاده ها موثر واقع گردد.

مهم ترین ورودی های جاده یزد برای تبلیغات

ازجمله مهمترین ورودی های جاده یزد که برای اجاره تابلو تبلیغاتی مسیر ورودی جاده یزد مناسب است شامل موارد ذیل می باشد:
– ورودی غرب از اصفهان
– ورودی شمال از جاده نایین تا تهران
– ورودی جنوب از مهریز به رفسنجان
– ورودی از شرق به بافق،زرند و کرمان

نمونه ای از تابلو های تبلیغاتی در مسیر جاده های یزد

، ، ، ، ، ، ، ، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.