اعتبار رسانه و اعتماد مخاطبان

امروزه در بسیاری از نقاط دنیا ارزش شرکت ها بیش از آن که بر اساس دارایی شان سنجیده شود بر اساس اعتبار آنها برآورد می گردد. این در حالی است که بسیاری از شرکت ها تنها با داشتن اعتبار در میان مردم ارزشی بسیار بیشتر از دارایی های منقول و غیر منقول خود دارند. این وضعیت از زمانی نمود یافت که نام های تجاری پا به عرصه وجود گذاشتند و نقش تبلیغاتی رسانه ها پررنگ تر از قبل شد.

اهمیت اعتبار رسانه

اعتبار رسانه و اعتماد مخاطبان (۲)امروزه “اعتبار” در مدیریت استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار شده است، زیرا به عنوان یک منبع لمس ناپذیر به نحوی می تواند هدایت گر سازمان به سوی رقابتی پایدار باشد که اعتبار می تواند در بازار بورس و در معاملات تاثیر به سزایی داشته باشد.
براساس نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که رتبه دهی نشریه Fortune در آمریکا تاثیر مثبتی در بازار بورس و عملکرد مالی داشته است( McMillan & Joshi,1997 ) و در بسیاری از موارد شرکت های با دارایی های بسیار کم تنها به دلیل اعتبارشان به چندین برابر قیمت خریداری شده اند. مشتریان هم تحت تاثیر اعتبار نام های تجاری اقدام به خرید مایحتاج خود می کنند.

در عین حال رسانه ها برآیند تمام کنش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سازمان ها و شرکت ها و نهاد های موجود در جامعه را بازتاب می نمایند و در موارد بسیاری به صورت صریح سازمان ها را مورد خطاب قرار می دهند، این دست اتفاقات باعث اهمیت پیدا کردن رسانه به عنوان یک منبع اطلاعاتی و حتی در بسیاری موارد راهنمای برنامه ریزی کوتاه مدت سازمان ها هستند. نمونه بارز اهمیت رسانه را می توان در تاکید مدیران بر بریده جراید یافت.
اعتبار رسانه ای می تواند باعث افزایش کارایی شود و مزیت رقابتی ایجاد نماید. تا یاری دهنده برنامه ریزی استراتژیک سازمان باشد و با توجه به شرایطی که ذکر شد می توان اعتبار رسانه ای را به عنوان یک منبع استراتژیک برای سازمان معرفی کرد.

اعتبار رسانه و اعتماد مخاطبان

اعتماد مخاطب به رسانهرسانه در دنیای امروز نمی‌تواند صرفاً به فراگیر بودن خود ببالد؛ بلکه رسانه‌های امروز به دنبال ارتباط‌ های گروهی هستند تا تأثیر پیام آنان تخصصی‌تر و بالطبع بیشتر نزدیک به مطلوب نظر آنان باشد در نتیجه طبیعی است که مخاطبِ خود را در گروه‌های سنی، جمعیتی و فرهنگی خاص جست ‌وجو می‌ کنند و تلاش می‌کنند تا برنامه‌های خود را متناسب با دیدگاه‌ها، عقاید و فرهنگ آن مخاطبان، به نمایش بگذارند. در واقع یکی از اصولی که رسانه‌های جمعی به‌ ویژه تلویزیون به دنبال آن است، مخاطب‌ سازی است.

به عبارت دیگر نیروهای اجتماعی یا همان افکار عمومی یکی از پتانسیل‌ها و نیروهای نهفته و دارای اهمیتی است که امروزه بسیاری از نظام‌ها تلاش می‌کنند با در اختیار گرفتن و جهت‌ دهی به آن‌ها، در جهت تثبیت و پویایی خود یاری بجویند. بنابراین یک رسانه برای حضور همیشگی و درخور توجه نیاز به مخاطب و البته اعتماد او دارد.

پوشش آنتن‌های یک رسانه و فراگیری آن، هر قدر هم گسترده باشد، اگر اعتماد مخاطبان را به همراه نداشته باشد، عنوان رسانه را یدک کشیدن، خود اطلاق نامعمولی است. به جرأت می‌توان گفت که برای هیچ رسانه ‌ای به اندازۀ تلویزیون، مخاطب مهم نیست. از این‌ رو می‌کوشد سلایق و علاقه‌های گوناگون مخاطبانش را پاسخگو باشد و این موضوع در راستای کارآمدی رسانه بسیار مورد توجه است تا بتواند ارتباطی دوسویه میان مخاطبان و تلویزیون برقرار نماید.
وقتی مخاطب یک رسانه، آن را به‌عنوان منبع خبر مورد اعتماد می‌پذیرد، می‌داند اخباری که آن رسانه منتشر می‌کند مبتنی بر صداقت، صراحت و شفافیت است. هر چقدر اعتماد مخاطب به رسانه بیشتر باشد، سرعت اطلاع‌رسانی یک رسانه بالاتر می‌رود.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.