بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهان

تبلیغات از نظر تکنیکی عبارت است از هر نوع معرفی غیر شخصی ، ترویج ایده ها و کالاها و خدمات در مقابل پول که یک فرد وموسسه مشخصی آن را انجام دهد. اما سبک های تبلیغات در کشورهای مختلف متفاوت است و سبک تبلیغات در کشورها نشان دهنده ارزشهای فرهنگی در آن کشورهاست اما اصالت ارزش ها بیشتر از قدرت سبک هاست، تبلیغات بیان فرهنگ ها، استعارات و دیگر مواردی است که به نوبه خود بر ارزش های فرهنگی جوامع می افزایند.

سبک چیست؟

بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهانسبک ترکیبی از عناصر و تکنیک های مختلف،شیوه ترکیب بندی و بیان و الهام هنرمندانه همراه با منظوری خاص است.سبک اولین عامل انتخاب وسیله یا رسانه ای است که با آن کار هنری عرضه می شود. مسلما عمده ترین آیتم هایی که باعث بوجو آمدن سبکی خاص می شود باورها، پیش فرض ها و هسته فرهنگی آنها بر مبنای ارزش ها، اصول، اهداف، استانداردهای اجتماعی موجود درون یک فرهنگ هستند که نزد فرد یا گروهی خاص از اهمیت ذاتی برخوردار می باشند . پس نتیجتا سبک های شناخته شده و برجسته نیز همواره بر اساس تفکرات اشخاص یا گروه هایی خاص با تاثیر از دگرگونی های اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی بوجود آمده اند.

تاثیر سبک های برجسته در برپایی کمپین های تبلیغاتی

لزوم استفاده از سبک های برجسته در برپایی کمپین های تبلیغاتی در جهان همیشه به عنوان یک ضرورت بوده است، اصولا مبحث تبلیغات در اکثر کشورها بدون در نظر گرفتن سبک های برجسته تبلیغاتی و بدون یاری از متخصصان و مشاوران حرفه ای صورت می گیرد. اکثر برندها و سازمان ها تنها با ارتباطی سطحی با چند طراح و هر از گاهی افراد تبلیغاتچی که اکثرا یک نسخه را برای چندین مورد اجرا می کنند کمک می گیرند.
بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهاندر اینجاست که نقش ارتباط تمامی اجزء سازمان با فرد مشاور متخصص در درجه اهمیت زیادی قرار می گیرد. قطعا استفاده بجا از سبک های مختلف بر مبنای فلسفه وجودی استراتژی ها اهداف مزیت های رقابتی نوع خدمات هر برندی در دوره های زمانی مختلف مسلما باعث پرش های شگفت انگیز هر برند در مقاطع مختلف خواهد شد. همواره می دانیم که انسان موجودی ست اجتماعی و تنوع طلب و بر همین اساس پیروی از یک روش ساکن در زندگی بمرور زمان برایش کسالت بار خواهد شد.
او همواره بدنبال کشف روش های بدیع و نو جهت ارتباطی مناسب با محیط و مخاطب مورد نظر خویش می باشد. نتیجتا برقراری یک ارتباط استراتژیک اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی است پس اکثر انسان های هوشمند به هنر و علم ارتباطات اهمیتی ویژه میدهند که مسلما هدف اصلی ازبرقراری هر نوع ارتباطی، انتقال پیامی مشخص است پس فراموش نکنیم که تمامی آسیب‌های فردی و اجتماعی ریشه در عدم مدیریت ارتباط سالم را دارند.
مطمئنا جلب اعتماد ایجاد همدلی و خصوصیات بارز و برجسته شخص یا پیام مورد نظر انتقال دهنده هر پیامی بسیار حائز اهمیت می باشد. حال جهت ایجاد ارتباطی عمیق و هدفمند باید دارای سبک روش متد ی برجسته بر مبنای تفکری استراتژیک با نگاهی دقیق به کاستی های روش های ساکن گذشته همراه با خلاقیت نوآوری ساختار شکنی توام با هنر جسارت ایده باشیم. به طور کلی سبک در امور هنری از دو نوع شناخت‌ِ ‌حسی و منطقی‌ انسان سرچشمه می‌گیرد به این معنا که نهایت‌ِ هر یک از این دو در ذهن موجب پیدایش سبک می‌گردد. حال چگونه و به چه صورت باید از سبک های کلاسیک در بر پایی کمپین های تبلیغاتی بهره برد؟

قطعا نگاهی دقیق و عمیق به نوع فعالیت هر برند یا موسسه خدماتی و در نظر گرفتن فلسفه وجودی و نوع اهداف آنها ما را در بر پایی برنامه ای استراتژیک جهت ایجاد یک کمپین تبلیغاتی و استفاده از سبکهای مختلف با توجه به نیاز سازمان در پریودهای زمانی مختلف ما را یاری خواهد نمود.
مسلما اشراف کامل بر تبلیغات ATL و BTL و اینکه با هوشمندی و اینکه چگونه بتوان با استفاده بجا از این دو مقوله استفاده نمود هر متخصصی که دارای خلاقیت و هوش هیجانی مناسبی باشد را یاری خواهد نمود. شناخت کامل از پتانسیل هر برند یا موسسات خدماتی با استفاده ای بهینه و تخصصی از فرایندهای ویژه تحقیقات بازار و مهندسی فروش و صد البته با مدد از مشاوری متخصص در زمینه روانشناسی اجتماعی جهت ارتباطی عمیق و هدمند با مخاطبین مورد نظر برای برپایی کمین های تبلیغاتی با بهره گیری از سبکهای کلاسیک بسیار حائز اهمیت می باشد.

بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهان

روش‌ها یا سبک‌های تبلیغاتی در هر کشور نشان دهنده فرهنگ رایج و حاکم بر آن کشور است برای شناخت فرهنگ بومی هر کشور، باید عوامل اثرگذار بر رفتارهای اجتماعی را مطالعه کرد عوامل اثرگذار بر رفتارهای اجتماعی عینا می‌توانند بر سبک‌ها و روش‌های تبلیغاتی نیز موثر باشند.
بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهانسبک تبلیغات امریکایی : در سبک تبلیغات امریکایی، حمایت از فرهنگ رایج و جاری در آن کشور، به وضوح مشاهده می‌شود شیوه برخورد با مخاطب، مستقیم، بی‌واسطه و بی‌پروا است. اصل رقابت در هر فعالیتی مورد نظر است و پیام دهنده می‌داند که در یک جامعه رقابتی زندگی می‌کند. نقش مرد و جنس مذکر بسیار قوی و دارای اعتبار و اهمیت است.
منافع فرد بر منافع گروه ارجحیت و اولویت دارد و مخاطب تحریک می‌شود تا حد امکان از منافع خود دفاع و استفاده کند فرم و شکل ارایه پیام، ساده و قابل درک برای عموم است، در گفت وگوها از اطلاعات و اعداد و ارقام و آمار کمک گرفته می‌شود و به طور ضمنی به خریدار احتمالی گفته می‌شود چرا باید آن محصول را خریداری کند.
غلو، گزافه گویی و تاکید، از ویژگی‌های تبلیغات امریکایی است اگر محصولی نتواند با محصول مشابه خود از نظر قیمت، کیفیت، دوام یا سایر ویژگی‌ها رقابت کند، سخت فروش نامیده می‌شود در سال‌های اخیر از عبارت بهترین در دنیا یا هر عبارتی که مفهوم آن کیفیت در سطح جهانی باشد، نیز استفاده شده است. شایستگی‌های محصول در اغلب تبلیغات امریکایی مورد اشاره و استفاده قرار می‌گیرد نحوه بیان، صریح و آشکار است و احتیاجی به لغت پردازی و بحث ندارد.
سبک تبلیغات انگلیسی : سبک تبلیغات انگلیسی نشان دهنده یک جامعه فوق العاده فردگرا است آگهی‌های تبلیغاتی معمولا بر فرد یا یک زن و شوهر تمرکز می‌کنند و کمتر موردی می‌توان یافت که تمرکز بر گروهی از افراد باشد. در این جامعه نیز مانند امریکا اهمیت و قدرت مرد و جنس مذکر مورد تاکید است پیام بسیاری از آگهی‌ها این است که اگر شما این کالا را بخرید، نسبت به دیگران متمایز و برجسته‌تر می‌شوید.
بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهاندر بسیاری از آگهی‌های انگلیسی این خطاب که «هر چه دوست داری بکن» یا «به وجود خودت اهمیت بده» وجود دارد، جوانان محور و هدف بسیاری از آگهی‌ها هستند این امر نشان دهنده فرهنگ فاصله بین دو نسل است قدرت این فاصله به حدی است که جوانان را دارای نیرویی برابر و حتی بیشتر از بزرگسالان می‌داند. به موجب این فرهنگ، یک دختر جوان به مادرش یاد می‌دهد که کدام ماده شوینده بهتر از دیگری است و بهترین نتیجه را می‌دهد جوانان مستقل هستند.
بریتانیا تنها کشور اروپایی است که در تبلیغات آن فاصله طبقاتی شناخته می‌شود بعضی از آگهی‌های تبلیغاتی به طور اخص برای طبقات ضعیف یا کم‌ درآمد ساخته می‌شود برای افراد این طبقه، کالاهایی که سخت فروش باشند، تبلیغ نمی‌شود این آگهی‌ها معمولا فاقد زیبایی و جاذبه‌های ظاهری هستند، در سطح وسیع و عمومی منتشر نمی‌شوند بلکه به طور مستقیم برای افراد طبقه مرفه و اعیان و ثروتمندان ارسال می‌شوند و یا در رسانه‌های ویژه آنان انتشار می‌یابند قدرت خرید، بالای طبقه ثروتمند انگلیس، بهترین عامل تقسیم بازار و ایجاد کننده ذهنیت و شهرت برای بسیاری از کالاهاست.
سبک تبلغات آلمانی : سبک تبلیغات آلمانی، صریح، بدون ابهام و با تاکید بر نیاز به سازندگی و تولید ارزش است در این سبک همه چیز قاطع و شفاف بیان می‌شود و جلوگیری از عدم قطعیت به مدیریت امکان می‌دهد بدون ابهام تصمیم بگیرد. آمار و اطلاعات و حقایق بسیار توجه می‌شود و پیام‌ها متکی بر آمار واقعی است روش آموزش دادن به مصرف کننده، استفاده از تایید و استشهاد افراد خبره و متخصص و نشان دادن طرز کار دستگاه‌ها و کالاها به مخاطبان، هم چنین گزارشات آزمایشگاهی بسیار رواج دارد.
در روش تبلیغاتی صریح، عقلایی و جدی آلمانی، کیفیت، تکنولوژی و طرح محصول دارای جاذبه‌های مهمی هستند، همچنین از آثار و فواید استفاده از کالا یا خدمت برای مصرف کننده نهایی همانند مشخصات فنی و نحوه استفاده از کالا در تهیه پیام‌های تبلیغاتی بهره برداری می‌شود؛ اگر تولید کننده‌ای در تولید کالایی دارای مزیت یا شایستگی خاصی باشد از این امتیاز به عنوان یک محور تبلیغاتی استفاده و توجه شنونده یا بیننده به آن جلب می‌شود.
سبک تبلیغات ایتالیایی : وجه تشابه تبلیغات آلمانی و ایتالیایی در اعتقاد و علاقه به کیفیت، تکنولوژی و طراحی قوی و کارآمد است ضمنا ایتالیایی‌ها در تبلیغات خود بیشتر به جنس مذکر و جاذبه‌های مردانه علاقه دارند. بیشتر شرکت‌های تبلیغاتی ایتالیا، در شمال آن کشور هستند. این شرکت‌ها عموما در تهیه سناریوهای تبلیغاتی با سبک و شیوه درام و تئاتری عمل می‌کنند. در جنوب ایتالیا، بیشتر سناریوهای تبلیغاتی با توجه و احترام به پیش کسوتان و تحسین افراد تحصیل کرده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در شمال ایتالیا، گرایش فکری تبلیغات چی‌ها، اصالت فرد و در جنوب ایتالیا، گرایش فکری آنان، اصالت جامعه و منافع جمعی است. هم چنین، به علت بزرگی ابعاد خانواده‌ها و تعداد زیاد فرزندان در هر خانواده، در برنامه‌های تبلیغاتی به کودکان و نوجوانان توجه خاصی می‌شود. ضمن آن که در گفت وگوها نیز به نحو چشمگیری از کلمات دارای احساس، عاطفه، ترحم، لطف و مهربانی بهره گرفته می‌شود.

بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهانسبک تبلیغات اسپانیایی : سبک تبلیغات اسپانیایی معمولا غیرمستقیم و با استفاده از استعارات و اشارات است جاذبه‌ای طراحی و جاذبه‌های هنری مشحون از کنایه و استعاره هستند در این سبک همانند سایر جنبه‌های فرهنگی در اسپانیا، جنس مونث کمتر مورد اشاره قرار می‌گیرد. اسپانیایی‌ها مردمانی خونگرم، مهربان و اصیل هستند و این صفات در آثار تبلیغاتی آنان نیز به چشم می‌خورد؛ از طرف دیگر احساس ضرورت رعایت سبک زندگی مادی سایر کشورهای اروپایی، نوعی تضاد یا پاردوکس در شیوه زندگی آنان بوجود آورده است. ترکیب رنگ (به جز رنگ سیاه)، طرح و زیبایی در آثار نقاشی و تبلیغاتی اسپانیایی، به جای ترکیب طرح و تکنیک در آثار آلمانی و ایتالیایی قرار دارد. عدم استفاده از رنگ سیاه، یک مفهوم محوری و اساسی در آثار تبلیغاتی اسپانیایی است.
سبک تبلیغاتی فرانسوی : آنچه سبک تبلیغات فرانسوی را از سبک تبلیغات سایر کشورهای اروپایی متمایز می‌سازد، فردگرایی، اعتقاد به اصالت انتخاب و بالاخره احساس استقلال در تصمیم گیری است از جانب دیگر جنبه‌های تئاتری، هنری و دراماتیک در آثار تبلیغاتی فرانسوی بیش از هر کشور دیگری است. در آگهی‌های تجارتی فرانسوی، به ندرت می‌توان شاهد هدایت و کانالیزه کردن مشتری احتمالی به سوی یک انتخاب معین بود اعتقاد فرانسویان بر این است که زندگی نباید در چارچوب‌های محدود و کوچک، زندانی و محصور شود همه چیز باید در مقیاس بزرگ و در حد تکامل و نهایت قدرت و زیبایی و باشد. جاذبه‌های عمومی در تبلیغات، زیبایی، احساس و ادراک، جنسیت، تصاویر و نواهای عاشقانه، استفاده از زنان زیبا به عنوان سمبل یا استعاره زیبایی و جمال و کمال است و اگر این ابزارها از تبلیغات فرانسوی حذف شود، موجود ناقصی باقی خواهد ماند پیام دهندگان در تبلیغات تجاری فرانسوی، معمولا افراد مسن و خبره هستند.
سبک تبلیغات ژاپنی : سبک تبلیغات ژاپنی متاثر از تعالیم کنفسیوس و ارزش‌های جمعی در جامعه ژاپنی است روش ایجاد ارتباط در سبک ژاپنی، غیرمستقیم است، مخاطب ژاپنی را نمی‌توان به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به ویژگی‌های محصول مطلع کرد. در واقع مخاطب ژاپنی نسبت به روش‌های مستقیم تبلیغاتی، احساس توهین می‌کند در ژاپن، عادت فرهنگی معذرت خواستن در هر امری از امور اجتماعی، بیان کننده این تفکر است که اظهار هر سخنی از جانب گوینده باعث اختلال در نظر فکری شنونده می‌شود، پس گوینده باید در ابتدا معذرت بخواهد. هدف روشن تبلیغات در ژاپن، دوست داشتن با مصرف کننده، به دست آوردن اعتماد او،‌ ایجاد حس احترام در او بالاخره تکیه بر او به عنوان یک خریدار دایمی و باوفاست.
اهمیت هدف خشنودسازی مشتری در ژاپن، بسیار بالاتر از معرفی و جا انداختن نام تجاری محصول، نام شرکت یا تبلیغات تلویزیونی موثر است. سازندگان تیزرهای تبلیغات در ژاپن اصالتا به دنبال این هستند که چگونه اعتماد، تفاهم متقابل و وابستگی به کالا یا موسسه را در مصرف کننده، احتمالی به وجود آوردند. خریدار باید در محل خرید، احساس آزادی و راحتی کند و بدون هیچ فشاری با رویت هر کالا، تصمیم به خرید بگیرد. بنابراین فروشگاه‌هایی که در تابلوهای ورودی خود عبارت «از این که ما انتخاب کرده‌اید، متشکریم» را بیان می‌کنند، نسبت به فروشگاه‌هایی که در تابلوهای ورودی خود عبارت «ما آماده خدمت به مشتری هستیم» را بیان کرده‌اند، موفق‌ترند. آثار تبلیغاتی ژاپنی معمولا سبک فانتزی، تخیلی و سرگرم کننده ندارند، بلکه بیشتر با لحنی غیر مستقیم، دقیق، زیرکانه و توام با استعارات و کنایات است.

بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهانسبک تبلیغات چینی :
 تکنیک‌های مدرن تبلیغاتی در چین دارای سابقه کوتاهی است، اما رشد صنعت تبلیغات در آن کشور نشان می‌دهد که سبک خاص تبلیغات چینی در حال شکل گرفتن است بدیهی است سبک تبلیغات چینی متاثر از فرهنگ چینی است. در ابتدای امر تمرکز اصلی بر صفات محصول است و به تدریج و با توسعه بازار، تمرکز از صفات اصلی به تمرکز بر صفات بهبود یافته تغییر می‌کند براساس تحقیقات انجام شده، آثار تبلیغاتی اخیر چینی‌ها بیشتر بر معرفی محصول کرده‌اند. بدیهی است که این امر نتیجه تسلط ژاپنی‌ها بر چینی و نفوذ فرهنگ ژاپن در چین بوده است در هیچ کدام از آثار تبلیغاتی چین، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور، اولویت جنسی مرد بر زن مشاهده نمی‌شود. صفات و ویژگی‌های بارز سبک تبلیغات چینی، اهمیت نوگرایی، کیفیت، تکنولوژی، احترام به بزرگتر‌ها، رفاه، سلامت، اقتصاد، احترام به سنت‌ها و قراردادهای ویژه است.

سبک تبلیغات در کره جنوبی : یکی از ویژگی‌های مهم در تبلیغات به سبک کره‌ای که در واقع از نقاط تشابه آن با سبک تبلیغات ژاپنی نیز به شمار می‌رود، بیشتر به نام موسسه و بنگاه به جای محصول اهمیت داده می‌شود. تقریبا اغلب فیلم‌های تبلیغاتی کره‌ای در درجه اول به معرفی و جا انداختن بنگاه پرداخته‌اند. فرهنگ جمع گرای ژاپن و چین (تعلیم کنفسیوس) در کره نیز شایع و جاری است و تمرکز اصلی در تبلیغات، بیان غیرمستقیم و استفاده از اشارات و استعارات است. کره‌ای‌ها از دو نظر با ژاپنی‌ها تشابه ندارند اول این که در سبک تبلیغات کره‌ای به جنس مونث بسیار توجه می‌شود و دوم این که مقایسه صفات و ویژگی‌های محصول یا بنگاه به آن شدتی که در ژاپن مورد احتراز است، در کره مورد احتراز نیست.
سبک تبلیغات عربستان سعودی : در عربستان سعودی که تمامی مطالب تبلیغاتی سانسور می شود سبک تبلیغات در این کشور بر محدودیت هایی برای حضور زنان و بچه ها همراه است و بیشتر مرد گراست، همچنین مقررات مربوط شامل یک فهرست طولانی است که روش و سبک تبلیغات را نیز تعیین می کند.
بررسی سبک های مختلف تبلیغات در جهانسبک تبلیغات در ایران : بحث سبکولوژی در تبلیغات ایران سبک تکرار در تبلیغات است حدود دو سال پیش بود که سبک تبلیغات تهاجمی که مدتی در شبکه های تله شاپینگ ماهواره ای مد بود وارد فضای تبلیغاتی ایران شد سبکی که در آن در طی ۲ دقیقه، مخاطب بمباران تبلیغاتی می شود و مخاطب در پایان، نداشتن محصول را گناهی بزرگ در زندگی می شمارد. سبکی که در آن باید به گونه ای از محصولات صحبت می کند که مخاطب نه فــــردا صبح، بلکه همان موقع گوشی تلفن را بردارد و محصول را سفارش دهد.
در تبلیغات ایران از چند خانم و آقا برای بیان تجربیاتشان از محصول استفاده می کنند یا تصویر آنها با عباراتی که معمولا این افراد می گویند بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی نوشته می شود مثلا جمله از وقتی از فلان محصول استفاده می کنم نگاهم به دنیا عوض شد ه است. در تبلیغات ایران اغراق زیاد دیده می شود افراد با استفاده از آن محصول حتما متحول شده اند و با استفاده از کالای تبلیغ شده عشق را به خانه آورده است در معرفی کالا به سبک تکرار تبلیغات، اصولا خلاقیتی دیده نمی شود.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.