بيمه خسته کننده Western Direct

بیمه پیمانی است که بر پایه‌ آن شرکت بیمه (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زیان وارد شده به بیمه ‌گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند پولی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.

بیمه Western Direct یکی از شرکت های بیمه در کشور کانادا است که نگرانی ناشی از خطر را از زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی را دور می کند و به بیمه گذاران آرامش خاطر می دهد. در شرکت بیمه Western Direct بیمه گذار می داند که در ازای پرداخت حق بیمه چنانچه حادثه نا منتظره ای رخ دهد، زیان مالی آن از محل حق بیمه های جمع آوری شده جبران خواهد شد. به بیان بهتر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه و دریافت بیمه نامه ، آرامش خاطر به دست می آورد پس اگر حادثه ای رخ نداد وخسارتی نیز دریافت نشد، خریدن بیمه نامه بیهوده نبوده است.

به همین منظور شرکت بیمه Western Direct دست به تبلیغات خلاقانه ای زده، که در آن پیام آرامش را برای مخاطبان خود به همراه دارد در این تابلو تبلیغاتی که در آن تصویر یک شخص را مشاهده می کنیم که در خواب است. حال از این تبلیغ می توان استنباط های متعددی کرد یکی از پیامهای این تابلو تبلیغاتی این است که بیمه Western Direct برای افراد بی خانمان حکم یک سرپناه همیشه خود را از را دارد، پیام دیگر این است که افراد جامعه باید از بیمه استفاده کنند و همیشه خود را از بروز خطرات ناشی از حوادث موجود در اطراف محصون بدارند.

بنابراین بیمه Western Direct با شعار تبلیغاتی بیمه خسته کننده است ما آن را آسانتر می کنیم دست به تبلیغات زده است و در این بیلبورد تبلیغاتی با تصویر خوابیدن این فرد در تابلو تبلیغاتی، آسایش و امنیت را در مقابل خطرات احتمالی به بیمه شدگان هدیه می دهد.

آژانس تبلیغاتی:WAX, Calgary, AB کانادا
کارگردان خلاقیت: Joe Hospodarec
مدیر هنری:Brad Connell
کپی رایتر:Max May, Shayne McBride
انتشار:۲۰۱۱ آگوست

،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.