مقایسه تبلیغات تجاری و فرهنگی

ارتباط بین تبلیغات و فرهنگ

فرهنگ را باید مجموعه‌ای از باورها، آیین‌ها، اندیشه‌ها، آداب و رسوم و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن، فرهنگ مقوله‌ای است که در سطح جامعه و گروه، و در تعامل میان آن ها معنا می‌یابد و شیوۀ برقراری ارتباط و تعامل را میان افراد آن جامعه بیان می‌کند. ارتباط بین تبلیغ و فرهنگ را می توان این چنین بیان کرد؛ تبلیغ در واقع یک ابزار فرهنگ ساز است و مثال عینی آن نیز اشاعۀ فرهنگ مصرف گرایی در سطح جوامع می¬باشد. زمانی که فرهنگ جدیدی ایجاد می گردد، به سادگی قابل تغییر نمی باشد و برای تغییر این نظام فرهنگی، نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و تأمین ابزارهای لازم است.

مقایسه تبلیغات فرهنگی و تجاری تبلیغات از طریق رسانه های مختلف اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تبلیغات محیطی و غیره در اشاعه و شتـاب فرهنگ هر جامعه مؤثر بوده و برای تغییر فرهنگ جوامع، نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ضروری می باشد.تبلیغات فرهنگی می¬تواند بار عظیمی از اطلاعات و آموزش¬های فرهنگی را با خود به همراه داشته باشد. در واقع هر تبلیغ فرهنگی، علاوه بر اطلاع رسانی، پیام های آموزشی نیز همراه دارد که ممکن است این پیام ها فقط تصویر و یا نماد باشند و الزامی نیست که حتماً این آموزش ها به صورت شعار یا تیتر ارائه شود.

تبلیغات فرهنگی

مقایسه بین تبلیغات تجاری و فرهنگیتبلیغات فرهنگی به نوعی از تبلیغ گفته می شود که برای القای موضوعات فرهنگی، تقویت ریشه ها، آموزش و در مجموع، تزریق نوعی ایدۀ فرهنگی در اذهان عمومی از آن استفاده می شود و در آن می توان از تمام ابزارهای تبلیغ سود جست. تبلیغات فرهنگی، زیرمجموعه ای از تبلیغات سیاسی است. تبلیغ فرهنگی، فعالیتی آموزشی است که به منظور اطلاع رسانی پیام های فرهنگی انجام می گیرد، به طوری که نتیجۀ این فعالیت، نفوذ بر دیگران و جذب افکار عموم مردم برای شرکت کردن در فعالیت های فرهنگی، نظیر رفتن به نمایشگاه، موزه، تئاتر و سینما است.این فعالیت نه تنها باید به طور جدی در سطح هر جامعه وجود داشته باشد، بلکه برای شناخته شدن در سطح جهان، تبلیغات فرهنگی برای آن لازم و ضروری است. طراح در طـراحی، امکان بیش تری برای نمایش دارد، زیرا محتوای موضوع به طـراح اجازه می دهد تا تغییرات زیبا و هنرمندانۀ خود را از موضوع مطرح کند و با ذهن و تصور بیننده، رابطۀ معنوی برقرار نماید و بیننده نیز به دلیل فراغت و علاقۀ معنوی، وقت زیادتری را برای دیدن آن ها صرف می کند. مقولۀ تبلیغ فرهنگی و چگونگی برخورد دولت ها با آن، متفاوت است و آن چه که مهم است، اهمیت تبلیغات فرهنگی است که بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر این گونه تبلیغات توسط کارشناسان متخصص صورت نگیرد، بسیاری از ارزش های جامعه نادیده گرفته شده و اثربخشی لازم، انجام نخواهد گرفت.

ویژگی های تبلیغات فرهنگی

مقایسه بین تبلیغات تجاری و فرهنگیتبلیغ در واقع یک ابزار فرهنگ ساز است زمانی که فرهنگ جدیدی ایجاد می شود به سادگی قابل تغییر نیست و برای تغییر این نظام فرهنگی نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و تامین ابزارهای لازم است. تبلیغات از طریق رسانه های مختلف اعم از مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون ، تبلیغات محیطی و غیره در اشاعه و شتـاب فرهنگ هر جامعه موثر بوده و بـرای تغییر فرهنـگ جوامع نیاز بـه یـکـ برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ضروری است .در زمینه فرهنگ سازی، جهت دهی، برجسته سازی و هنجار آفرینی باید به نکات عمده و اصلی توجه شود که عمدتاً از این قرارند:
• ساختار موضوع تبلیغ با مبانی ارزشی قوی و رسوم نهادینه شده ی عمومی منافات نداشته باشد.
• حتی المقدور نشأت گرفته از تعالیم مذهبی و قومی باشد و یا با آنها همخوانی داشته باشد.
• بر خلاف موازین عقلی و منطقی جلوه نکند.
• ضرر و زیان آشکاری را متوجه مخاطبان نسازد.
• از طریق رسانه های مورد اعتماد پخش و نشر شود.
• در اذهان مخاطبان فایده هایی از آن متصور شود.

تبلیغات تجاری چیست؟

مقایسه بین تبلیغات تجاری و فرهنگیتبلیغات تجاری شکلی از ارتباط غیر شخصی است که در ازای پرداخت پول به وسیله‌ی یک حامی مالی مشخص با استفاده از رسانه‌های گروهی، برای ترغیب مخاطب یا تأثیرگذاری بر او صورت می‌گیرد.
تبلیغات شکل پولی ارتباطات است، گر چه بعضی اشکال تبلیغاتی نظیر خدمات عمومی از زمان و مکان اختصاص یافته به خود استفاده می‌کنند. نه تنها برای پیام، پول پرداخت می‌شود بلکه حامی مالی آن نیز مشخص است. اگر چه اغلب تبلیغ‌کنندگان سعی می‌کنند مصرف‌کنندگان را برای انجام‌دادن کاری قانع کنند یا تحت تأثیر قرار دهند، اما در بعضی موارد، نکته‌ی موجود در پیام آن است که فقط مصرف‌کنندگان را از وجود محصول یا شرکت با خبر کنند. یک پیام از طریق انواع گوناگون رسانه‌های جمعی، فرستاده می‌شود و به طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان بالقوه می رسد. از آنجا که تبلیغات، شکلی از ارتباطات جمعی است، به همین دلیل غیر شخصی است.

هدف از تبلیغات تجاری

مقایسه بین تبلیغات تجاری و فرهنگیدر تبلیغات تجاری، ترغیب به معنی تلاش برای انگیختن دیگران به پذیرفتن دیدگاه سخن گو و یا پیام مورد نظر است. هدف از تبلیغات تجاری تشویق و ترغیب بیننده، شنونده و یا خواننده برای خرید و استفاده تجاری است. تمام موفقیت ها در تجارت و کسب تولیدات صنعتی، اختراعات، تعلیم و تربیت منوط به طرز اجرای روش ترغیب است بعضی تبلیغات اطلاعات را با ترغیب آمیخته و در بعضی ترغیب کم بوده و در بعضی به هیچ وجه ترغیب کار نمی رود.
به طور کلی تبلیغات باید یک وسیله ی موثر برای ترغیب تلقی شود که به وسیله آن پیام گیران را به هدف خاصی که مورد نظر تبلیغات چی است جلب کند. که این کار اگر انجام دهند یا آن جنس را بخرند یا نخرند یا به فلان تولیدات صنعتی با نظر موافق نگاه کنند. اطلاعات که در آگهی داده می شود از نظر تبلیغات چی در درجه دوم اهمّیت قرار دارد و هدف اصلی ترغیب و تشویق پیام گیران است.

تاثیرات تبلیغات تجاری

مقایسه بین تبلیغات تجاری و فرهنگی• کمک به وضوح و شفافیت بازار؛ تبلیغات تجاری با انتقال اطلاعات، دست‌یابی به یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان یعنی وضوح و شفافیت بازار را میسر می‌کند و از این رهگذر تولید کننده، فروشنده و مصرف‌کننده خواهند توانست تصویر صحیح و روشنی از وضعیت بازار دریافت نمایند.
• توسعه صادرات؛ معرفی مناسب و مؤثر تولیدات یک کشور در بازار جهانی، مهم‌ترین گام در توسعه صادرات و افتادن در چرخه پیشرفت به شمار می‌رود.
• رقابت سالم؛ تبلیغات، رقابت را در تولید گسترش می‌دهد.
• تعادل قیمت‌ها؛ تبلیغات باعث رونق فروش و به همین سبب موجب کاهش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شوند و در نتیجه پایین آمدن قیمت‌ها را به‌دنبال دارند.
• بهبود تولید؛ آگهی‌های دائمی باعث بهبود کیفیت تولید می‌شود.
• رونق بازار و اشتغال‌آفرینی؛ برخی دیدگاه‌ها بر آنند که تبلیغات تجاری موجب تشویق مردم به مصرف و در نتیجه رونق بازار داد و ستد را به‌دنبال خواهد داشت که این امر در نهایت موجب اشتغال‌آفرینی و در نتیجه رفاه بیشتر در جامعه خواهد شد.
• تنظیم بازار؛ تبلیغات با ارائه اطلاعات تازه به رقبای اقتصادی زمینه تضارب آراء و اندیشه‌ها را فراهم می‌آورند که این امر در نهایت موجب تنظیم بازار در حیطه اقتصاد خواهد شد.

نتیجه گیری

مقایسه تبلیغات فرهنگی و تجاری تبلیغات فرهنگی با معرفی هنجارهای یک جامعه، همبستگی را که پایه اساسی کنش های متقابل بین انسان هاست، هدف قرار می دهد و دست یابی به یک اتحاد موفق میان همه انسان‌ها را موجب می شود ارتباط بین تبلیغات و فرهنگ را می توان این چنین بیان کرد از طریق تبلیغات فرهنگی، می توان ارزش های رفتاری و هنجاری یک جامعه را به دیگر مردم معرفی نمود. تبلیغات فرهنگی از طریق شهرداری در سطح جامعه صورت می گیرد و هدف اصلی از تبلیغات فرهنگی ارائه ارزش های جامعه یا عوض کردن فرهنگ های اشتباه در بین افراد جامعه و ترویج فرهنگ درست در سطح کشور است این تبلیغات برای شهرداری ها هزینه های را دارد ولی بعد از اینکه تبلیغات فرهنگی بازخورد مثبت خود را در فرهنگ جامعه نشان داد این هزینه ها بطوری برای شهرداری برمی گردد.
تبلیغات تجاری از طریق صاحبین برندها و کالاها صورت می گیرد و براساس کارکردهایی که در عرصه صنعت و اجتماع وجود دارد نقش های زیادی را ایفا می کند از جمله، نقش بازاریابی؛ تبلیغات یکی از عناصر برنامه ارتباطاتی بازاریابی همه‌ جانبه یک شرکت محسوب می‌شود. نقش ارتباطاتی؛ تبلیغات شکلی از ارتباطات جمعی است که انواع مختلف اطلاعات مربوط به بازار را در محل بازار، به قصد همخوان کردن خریداران و فروشندگان انتقال می‌دهد. نقش اقتصادی؛ بر اساس مکتب قدرت بازار، تبلیغات ابزار ارتباطات اقناعی و ترغیبی است که بازاریابان برای منحرف کردن توجه مصرف‌کنندگان از قیمت کالا به‌کار می‌برند. در مقابل باید دانست که مکتب رقابت بازار، تبلیغات را به‌ مثابه منبع اطلاعاتی که حساسیت مصرف‌کننده را نسبت به قیمت افزایش می‌دهد و رقابت را برمی‌انگیزند، قلمداد می‌کند.

،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.