تبلیغات خلاقانه مجله فرهنگی DU

مجله فرهنگی یکی از عوامل تاثیر گذار برای فرهنگ سازی در زمینه های مختلف می باشد که می تواند در اطلاع رسانی مهم ترین نقش را ایفا کند به همین سبب مجله فرهنگی DU در مکان های عمومی پانل های بزرگی را به نمایش گذاشته است و این صرفا یک مجله فرهنگی نیست بلکه این اقدام خود یکی از زیباترین آثار فرهنگی است و علاوه بر آن تبلیغاتی خلاقانه و شگفت انگیزی است برای مجله فرهنگی DU، که به طور یقین توجه بسیاری ازعابرین به این سمت جلب می شود.

آژانس تبلیغاتی:Euro RSCG Zurich, سوئیس
کارگردانان خلاقیت:Axel Eckstein, Frank Bodin
مدیر هنری:Christina Wellnhofer
انتشار:۲۰۱۱ اکتبر

نمونه ای از تبلیغات مجله فرهنگی DU

 

نقش مطبوعات در جامعه

گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایسته رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت وگو و برخورد سالم و سازنده، نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقای سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گمان یکی از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعه فرهنگی، به معنای گسترده آن که در برگیرنده گشایش و گسترش گفت وگوهای فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است، نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعه سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است.

،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.