تبلیغات وام خودرو

غلامرضا حسن پور معاون بسیج اصناف ، در رابطه با تبلیغات وام خودرو در رسانه های جمعی اظهار داشت : رویکرد تبلیغات در رسانه های جمعی ، ناهشیارانه یا هوشیارانه فرهنگ مصرف گرایی را تبلیغ می کند و افراد را به مصرف بیشتر تشویق می کند .
به گزارش مجله رصد رسانه ،حسن پور خاطر نشان کرد : تبلیغات خودرو در رسانه به قدری زیاد بود که خودرو را به عنوان یک نیاز اساسی برای مردم معرفی کرد و مردم بدون در نظر گرفتن چالش های احتمالی آن به سمت خودرو کشیده شدند، خبرهایی که انعکاس آمار ثبت نام را نشان می داد هر که از این قافله عقب مانده بود را به خود کشانید بی آنکه به برآورد خسارات ناشی از آن بپردازد .
وی ادامه داد : رکود اقتصادی ضررهای بسیاری را در جامعه تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کرده است؛ دولت مصوبه ای را برای خروج از رکود در سال ۹۳ به تصویب رساند تا با پرداخت ۲۰ درصد از بودجه کشور برای تولید، ۱۰ درصد را برای صنایع لحاظ کند؛ این در حالی است که این مصوبه در بخش تولیداجرایی نشد . علی رغم اینکه ۱۰ هزار میلیارد ناشی از هدفمندی یارانه ها نیز به تولید تاکنون اختصاص نیافته است.
معاون بسیج اصناف ،اضافه کرد : وام خودرو می توانست برای پرداخت بدهکاری خودرو سازان، قطعه سازان در نظر گرفته شود و نگرانی مردم از کیفیت پایین و مغروض شدن شان بین ۴ تا ۷ سال از جمله آسیب های اجتماعی اقتصادی است که دولت نگاهی همه جانبه بر آن نداشته است.
حسن پور در پایان تاکید کرد : از جمله تاثیرات مخرب زیست محیطی، اقساط ۴ ساله و حادثه های جاده ای را به فراموش سپردند؛ در حالی که تولیدات داخلی از این مزایای تبلیغاتی در نگاه برخی مسئولین بی بهره اند .

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.