تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی

تبلیغ تلاشی است جهت بر قراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش قبلی افراد که بیانگر رفتار آینده آنها است. کاربرد تبلیغات از آن جهت است که بتواند اطلاعات را به افراد منتقل کند یک تبلیغ معمولاً اطلاعاتی در مورد موضوع و ویژگی های مد نظر مهیا می کند تبلیغات امری حیاتی و اجتناب ناپذیر در عصر مدرن است و در این عصر با انفجار تبلیغات در همه زمینه ها مواجه هستیم.

تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی

تبلیغات انتخاباتی یکی از بخش‌های اجتناب‌ناپذیر هر دوره انتخاباتی است مدت‌هاست که مساله تبلیغات به صورت یک دانش،‌ مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است و نیز افراد زیادی نگاه خود را بر این مقوله معطوف کرده‌اند. تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی ( انتخاباتی ) درسال های اخیر در سیاست و موقعیت احزاب نقش بسیارپررنگی داشته است هرگروه و یا حزب برای خود روش جدید تبلیغاتی معرفی می کند و برخی حتی به حیله وفریب دست می زنند که شیوه ها متناسب با دیدگاه اجتماعی مردم می باشد.
تبلیغات و مبارزات تبلیغاتیدرسال های اخیر و با توجه به سلطه کشورهای بزرگ به کانال های تلویزیونی وماهواره ها، جنگ تبلیغاتی به ویژه درزمینه های سیاسی به شیوه کانالیزه وگاهی فریبننده دنبال می شود هزینه تبلیغات ومبارزات تبلیغاتی نیز برای فریب مردم افزایش یافته است. انتخاب روانشناس وافراد متخصص درامور تبلیغات از جمله رازهای موفقیت ، به ویژه در کسب آراء سرگردان درمیان مردم درمیان مردم می باشد. مدیریت مبارزات انتخاباتی و چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی، مباحثی است که در دنیا، ادبیات گسترده‌ای دارد اما بی ‌توجهی به این مساله در برخی نقاط دنیا، سبب شده تا با وجود خرج‌های هنگفت در ایام انتخابات، شاهد مبارزات انتخاباتی دقیق و هوشمندانه‌ای نباشیم.
یکی ازاین شیوه های مبارزاتی درانتخابات سیاسی ، استفاده ازستارگان سینما و ورزشکاران است در هرکشور با توجه به محبوبیت این دو قشر بر روی آنان سرمایه گذاری می کنند. در تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی و یا انتخاباتی باید طراحان وبرنامه ریزان هشیارباشند و متاثر از جامعه، شیوه مبارزه را انتخاب کنند موفقیت یک شیوه در یک جامعه، در جامعه دیگر ممکن است با شکست روبرو شود و گاهی یک شیوه قدیمی ممکن است در عصر معاصر به کمک آید.
شاید طراحی تبلیغات تجاری به ظاهر گران و پرزرق وبرق باشد اما هزینه تبلیغات انتخاباتی بسیار بیشتراست و هرچه کشور پر زرق و برق باشد میزان هزینه ها بالاتر می رود.
بدیهی است که تبلیغات حتی در زمینه مسائل سیاسی به یک علم روان شناختی ازجامعه تبدیل شده است و هر فردی که بتواند از محیط اطراف شناخت بهتری داشته باشد و اسیر احساسات نشود راندمان بهتری خواهد داشت. مسلما به خدمت گرفتن وسایل ارتباط جمعی عامل موفقیت در جامعه امروزین، به ویژه در زمینه تبلیغات می باشد و هرچه وسیله ارتباط جمعی قویتر باشد احتمال موفقیت و تغییر نظر جامعه رای دهنده، مصرف کننده و بیننده را دارد.

استفاده از ضد تبلیغ در تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات فرایند طبیعی معرفی کاندیداها است که توسط ستادهای انتخاباتی یا نامزدها و هواداران آن‌ها در طول دوران مجاز تبلیغاتی انجام می‌شود، اما ضد ‌تبلیغات یک برنامه‌ ی روانی است که ممکن است ناشیانه ‌یا عمدا توسط یک نامزد یا هواداران او انجام شود. برنامه‌های تبلیغاتی اگر هدف‌ مند و حساب شده باشند، نوعی تبلیغ به حساب می‌آیند، اما اگر برنامه‌ی تبلیغی یک نامزد به‌گونه‌ ای وجهه‌ ی او را تخریب کند، آن دیگر تبلیغ نیست و بلکه ضد ‌تبلیغ است که دلیل آن یا بی ‌تجربگی ستاد است، ‌یا نفوذ عوامل مخرب رقیب در این نوع ستادها که هر‌دو به ‌شدت خطرناک بوده و می‌توانند در تخریب چهره‌ی یک نامزد انتخاباتی نقش زیادی داشته باشند.
تبلیغات و مبارزات تبلیغاتیخیلی طبیعی است که در هر انتخاباتی رقیبان برای ضد ‌تبلیغات برنامه‌ی مفصلی تدارک ببینند و این با توجه به وجود نیروهای متخصص در تیم‌های گوناگون متفاوت خواهد بود، اما در جهان مدرن ضد‌تبلیغات بخش عمده‌ای از تبلیغات محسوب می‌شود و یک نامزد آمادگی دارد تا هزینه‌ی بیش‌تری به این بخش اختصاص دهد. زیرا اثری که از ضد ‌تبلیغات به صورت غیر‌مستقیم به دست می‌آید، هیچ ‌گاه از تبلیغات مستقیم به دست نخواهد آمد.
این رفتار در زندگی عادی نیز طبیعی است خراب کردن، تهمت زدن، تخریب و تحقیر افراد نتیجه‌ی آنی دارد و رفع آن هم به ‌سادگی امکان ندارد و انسان در رقابت می‌تواند با تخریب دیگران خود را تطهیر و تقدیس کند. این نوع رقابت گرچه انسانی و جوان‌مردانه نیست، اما از لوازم زندگی در دنیای سیاست است ؛ضد ‌تبلیغات در جهان سوم هم نقش دارد و بخشی از آرای انتخاباتی کاندیداها مدیون این روش هنرمندانه است که در این کشورها مهم‌ترین انواع آن را شاید بتوان به دسته‌های زیر تقسیم کرد.
انواع روش های ضد تبلیغ در تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی
۱- تبلیغات برای رقیب : این عنوان شاید خنده‌ دار باشد که چگونه یک فرد حاضر است برای رقیبش تبلیغات کند؟ اما این از مهم‌ترین روش‌های ضد ‌تبلیغات در دنیای مدرن است که در آن ستاد نامزد الف به صورت رایگان برای نامزد ب تبلیغات می‌کند، اما جلوه‌ی بیرونی آن به‌ گونه‌ای است که هیچ‌ کس و حتا ستاد‌ نامزد ب تصور نخواهد کرد که این تبلیغات ضد ‌تبلیغاتی است که از سوی حریف تدارک دیده شده است، اما این تبلیغات دامنه‌ی وسیعی دارد که شامل تبلیغات بد، یعنی‌ سخنان زاویه‌ دار، تصاویر خنده‌آور، حرف‌های تفرقه ‌آمیز، فیلم‌های تحریک ‌آمیز، رفتارهای زشت و‌… خواهد بود که در لابلای مواد تبلیغاتی آن نامزد برجسته شده و ذهنیت مردم را تخریب خواهد کرد. حمایت‌های افراد مشکوک و عناصر بد نام، جنایت‌ کاران و ناقضان حقوق بشر و تحرکات بزرگ رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز می‌توانند از جمله برنامه‌های تبلیغاتی طراحی شده برای بدنام کردن رقیب باشند.

تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی۲- نفوذ در ستادهای حریف : نفوذ در ستادهای تبلیغاتی حریفان لازمه‌ی رقابت انتخاباتی است و تلاش برای نقش‌آفرینی در مدیریت تبلیغاتی حریفان نوعی ضد ‌تبلیغات محسوب می‌شود که تأثیر زیادی در جلب آرای طرف مقابل دارد افراد نفوذی در تبلیغات منفی، ضد‌ تبلیغات و‌… نقش اساسی دارند.
۳- نظر‌سنجی برای رقیب : مدیریت نظر‌سنجی در انتخابات یک برنامه‌ی ضد ‌تبلیغاتی است که بخشی از آن برای فریب و هدایت نامزدهای رقیب است و این روش اگر به‌درستی صورت بگیرد، به‌ راحتی موجب تغییر در آرای نامزدها می‌شود و به همین دلیل، هر‌کسی که در این زمینه حرفه‌ای‌تر عمل کند، در پدید آمدن نتیجه‌ی انتخابات هم تأثیر خواهد داشت.
۴- جلب حمایت برای رقیب : هر نامزد حامیانی دارد که برخی ممکن است واقعی باشند، اما بسیاری از حمایت‌های سیاسی انتخاباتی فقط یک بازی انتخاباتی و برای فریب افکار عمومی اند. این نوع دروغ‌های بزرگ مرتب ساخته شده و به خورد مردم داده می‌شوند، اما جالب است که گاهی خوش‌نام‌ترین آدم‌های غیر‌سیاسی از بد‌نام‌ترین نامزدهای سیاسی حمایت می‌کنند‌ ‌یا بر‌عکس، افراد بد نام از یک نامزد خوش‌نام حمایت می‌کنند ممکن است این نوع حمایت‌ها برای بسیاری مهم نباشد، اما اسم فارسی آن چیزی جز بازی روانی ‌یا حملات ضد ‌تبلیغاتی برای جلب آرای عمومی نیست.
۵- ارسال هدیه به نام افراد : این مورد شاید یکی از خنده‌دارترین روش‌های ضد ‌تبلیغاتی باشد ارسال هدایا و مواد تبلیغاتی، بسته‌های پستی و‌… هم نوعی شگرد روانی است که از سوی نامزدهای مختلف و به‌نام رقیبان انجام می‌شود. تصور کنید همان ‌قدر که ارسال یک بسته‌ی مفید و یک هدیه‌ی مناسب می‌تواند افراد را جذب کند، فرستادن بسته‌های مجهول و آثار بی‌هویت در ذهن افراد تصویر منفی خواهند داشت و این یک ضد ‌تبلیغات مخرب برای تغییر در جریان انتخابات است.
۶- مقایسه‌ی نامزدها : تهیه‌ی سوابق افراد و بررسی آن ضرورت مبارزه‌ی انتخاباتی است، اما انگشت نهادن بر روی ضعف‌ها و اشتباهات رقیبان و برجسته کردن آن و در مقابل به تصویر کشیدن یک قهرمان بی‌بدیل و اسطوره‌ی ملی از یک شخصیت سیاسی، ارائه و برجسته کردن خصلت‌های مثبت و نادیده گرفتن ضعف‌های یک نامزد دیگر و مقایسه‌ی آن‌ها نشانه‌ا‌ی از همان بازی تبلیغاتی است که خود ممکن است به یک ضد‌ تبلیغات منجر شود.

تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی۷- مظلوم‌نمایی انتخاباتی :
در روند مبارزه‌ی انتخاباتی، مظلوم‌نمایی تبلیغاتی یک شگرد منحصر‌به ‌فرد است که در مواردی می‌تواند با جلب توجه افکار عمومی به‌نفع رقیب مظلوم تمام شود. سوژه‌ی مظلوم‌نمایی یا توسط حریف ناشی و ستادهای او در اختیار رقیب قرار می‌گیرد، یا خود با ساختن یک واقعه‌ی ساختگی آن را در معرض افکار عمومی قرار داده و چنین القا‌ می‌کند که ناجوا‌نمردانه مورد حمله قرار گرفته و بدون دلیل نامزدهای رقیب آبرو و و حثیت او را قربانی مطامع سیاسی خود ساخته‌اند. برای مظلوم‌نمایی روش‌های زیادی وجود دارند که جمع‌آوری، پاره کردن، رنگ‌ مالی روی پوسترها ‌یا حمله‌ی صوری فیزیکی و دادن شعارهای زشت در کمپین تبلیغاتی یک نامزد‌ یکی از ساده‌ ترین روش‌های مظلوم‌نمایی به شمار می‌رود.
۸- تبلیغات ضد ‌تبلیغاتی : تبلیغات بد، بدترین ضد ‌تبلیغات و نوعی تبلیغات مخرب است که البته ربطی به نامزدهای رقیب ‌یا ستادهای آنان ندارد این نوع تبلیغات که به ضد ‌تبلیغات تبدیل می‌شود، یا دست ‌پخت نامزد محترم انتخابات است، ‌یا عوامل ستادی و نیروهای او که درک درستی از مسایل تبلیغاتی ندارند. به همین دلیل، تبلیغات ارزش زیادی دارد، اما این نیروی مفید و کاردان است که تبلیغات را رهبری کرده و اجازه نمی‌دهد که تبلیغات به ضد ‌تبلیغات تبدیل شود تبلیغات بد موجب نمی‌شود که نامزد تخریب شود، بلکه رقیبان با استفاده از آن قادرند تا رقیب را از میدان رقابت خارج کنند.
آن‌ چه آمد، برخی از روش‌های ضد ‌تبلیغات بود که در دنیای امروز متداول اند و این نشان می‌دهد که اگر تبلیغات اهمیت دارد، ضد ‌تبلیغات اهمیت بیش‌تری دارد که انسان روی آن سرمایه‌گذاری کند، اما شرح این مسایل به مفهوم مشروعیت استفاده از آن‌ها و تخریب طرف مقابل نیست، بلکه این شرح به ‌منظورآگاهی از دنیای سیاست و تبلیغات سیاسی است که نامزدهای یک انتخابات و ستادهای آن‌ها باید با آن آشنا باشند تا در روند تبلیغات گرفتار برنامه‌های دیگران نشوند.

 

تبلیغات و مبارزات انتخاباتی در چند سال اخیر کشور

۱) عناصرعمده این روش از تکیه بر شبکه های اجتماعی و خیریه و مذهبی بجای سیاسی استفاده از ساده زیستی بجای تجمل گرائی و شکوه کاذبانه انفعال مخاطبان غیر مذهبی عدم استفاده از رسانه های مکتوب و نشاندن هیئات مذهبی و مساجد بجای رسانه استفاده از افکار عمومی کوچک و منسجم است.

تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی۲) عناصر اصلی این روش عبارتند از استفاده از نفوذ نخبگان و خرده نخبگان مانند دانشجویان مظلوم نمائی و تلاش برای وارد نشدن به گردونه تخریب- تحدی رقبا از طریق مناظره استفاده مناسب و بجا از کلام و خطابه شهرگردی است طرح شعارهای تازه و بدیع تکیه بر تجربه روزنامه نگاران و استفاده از عنصر مطبوعاتی و ماهواره ای در تبلیغات انتخاباتی می باشد.
۳) این روش بیشتر از محتوا بر شکل انتخابات تکیه دارد استفاده از عناصر تبلیغاتی مدرن و کار کردن بیش از حد بر تیپ و قیافه است. روش بلیری از تونی بلیر نخست وزیر سابق انگلیس وام گرفته شده است معروف است که وی بر روی تیپ و قیافه اش بیش از همه چیز زمان انرژی و پول صرف می کرد بر این اساس آنچه که تکیه گاه تبلیغات انتخاباتی قرار می گیرد همان فرم و شکل است.
ساختار تشکیلاتی تبلیغات: ساختار تشکیلاتی انتخابات مهمترین بخش هدایت کننده و مدیریتی تبلیغات بشمار می رود، بدین معنی که اگر یک ساختار نامتوازن و بی انگیزه وجود داشته باشد نمی توان به کارائی تبلیغات امیدوار بود در توضیح بیشتر باید گفت که ساختار تشکیلاتی باید از برنامه عمل قوی و همه جانبه برخوردار باشد. روشن است که با توجه به خلق الساعه بودن آمادگی افراد برای شرکت در انتخابات ستاد تبلیغاتی کاندیداها بیشتر در دوران انتخابات و آن هم بدون برنامه های خاص تشکیل می شود.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.