روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌

تبلیغات در جهان امروز و در عصر انفجار اطلاعات، در مراودات اقتصادی و فرهنگی از جایگاه علمی تخصصی و در ابعادی وسیع تر، هنری برخوردار است فرد فعال در عرصه تبلیغات بابهره گیری از علوم مختلف از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و نیز شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان، می تواند در عرصه رقابت ها، بهترین و کارآمدترین شیوه ها را به کار گیرد با تمام توجهی که دنیای پیشرفته به این امر نشان می دهد و درصد بالایی از هزینه ها را به امر تبلیغات اختصاص می دهد، در کشور ما با وجود نیاز حیاتی به توسعه اقتصادی، روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌ ناشناخته و مورد بی مهری قرار گرفته است.

پیوند تبلیغات و روابط عمومی با یکدیگر

مقوله تبلیغات، مقوله ای است که به لحاظ لفظ با آن آشنایی داریم، سخنی هم هست که می گوید: تبلیغات سلاح خیلی برنده ای است و هرکس مجهز به این سلاح باشد قطعا در صحنه توفیق بیشتری خواهد داشت. به طور کلی می توان گفت : تبلیغات ابزاری است که روابط عمومی ها از آن بهره می گیرند و برای استفاده و بهره مندی از آن باید این ابزار را بشناسند و طریقه استفاده آن را بدانند، روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌ یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند.
روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌بدون شک روابط عمومی به عنوان یک فن و هنر نقش بسزایی در برقراری و تسهیل ارتباط دو سویه بین مدیران سازمان و کارکنان دارد، به طوری که امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که خود را بی نیاز از روابط عمومی بداند و در عین حال موفقیت های چشمگیری را در زمینه های مورد نظر و تحقق اهداف از پیش تعیین شده به دست آورده باشد. اگر در رأس این حوزه مدیری لایق، متین و کارآمد وجود داشته باشد، می تواند با به کار گماری کارگزارانی با مهارت در این موضوعات منشأ اثر در جهت تحقق اهداف سازمانی باشند.
با توجه به اینکه روابط عمومی یک جریان دوسویه است روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌ فوق العاده اهمیت دارد. در جریان تبلیغاتی بیشترین نیاز افزایش فروش و در آمد است و توجه به نیازهای مخاطبان و سوالات آنها امری نیست که مبلغ به دنبال آن باشد مبلغ خواهان عکس العمل که مقاصد مبلغ را ارضا می کند نه مقاصد مخاطبان را.
اما در روابط عمومی مراجعه کنندگان و مصرف کنندگان از حقوق و امتیازاتی برخوردار هستند که آگاهی از آنها برای تک تک دست اندرکاران تولید و موسسه ضروری است و در واقع در جریان دوسویه فعالیت نیز دوطرفه و دوسویه است و فعالیت نیازمند تفکر و هوشمندی است اما مبلغان با اعتقاد به الگوهای نظریه تزریقی و گلوله جادویی نقشی برای مخاطبان قائل نیستند.

روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌

روابط عمومی تعاریف گوناگونی دارد اما در یک جمله کوتاه ونسبتاً نزدیک به مفهوم آینه تمام نمای یک موسسه است بخش بزرگ رسالت روابط عمومی ها ارائه کردن ، نشان دادن و انتشار و پخش فعالیت ها وعملکردهای واقعی دستگاه زیربط به جامعه، گروه و جمعیتی که به نحوی با آنها در ارتباط هستند می باشد و در نهایت روابط عمومی عبارتست از ابلاغ اطلاعات واقعی مؤسسه به مخاطبین زیربط و کسب نظریات آنها به منظور ایجاد حس تفاهم.
روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌با تمام‌ توجهی‌ که‌ دنیای‌ پیشرفته‌ به‌ این‌ امر نشان‌ می‌دهد و درصد بالایی‌ از هزینه‌ها را به‌ امر تبلیغات‌ اختصاص‌ می‌دهد، در کشور ما با وجود نیاز حیاتی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌، این‌ امر ناشناخته‌ و موردبی‌ مهری‌ قرار گرفته‌ است‌. روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌ بدون داشتن یک دید واضح از نقاط قوت و ضعف هر کدام کار دشواری است. تبلیغات می تواند به طور خیلی صحیح و دقیق به مخاطبین خارجی انتقال پیدا کند و هدایت شود، فعالیت های ارتباطی رسانه ای ممکن است به طور خوب و مطلوبی به مخاطبین انتقال داده شود ،‌اما هیچ تعهد و ضمانتی در افشای آن وجود نداشته باشد این بستگی به ارزش خبرها و جاذبه روابط دارد.
روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌ عامل موثری برای دستیابی مخاطبین به رسانه ها است و در رقابت ها و حمایت های مالی، می تواند یکی از عوامل اصلی باشد و این حرکت در بازاریابی و تمرکز کردن روی عده ای خاص و قلیل از مخاطبین یا در سطح گسترده باید همواره مدنظر قرارگیرد و بتوانیم از تکنیک های روابط عمومی برای تبلیغات و بازاریابی به بهترین شکل ممکن استفاده نماییم.

هر سازمان‌ برای‌ جهت‌ دهی‌ افکار عمومی‌، در جهت‌ ایجاد نگرش‌های‌ مثبت‌ با بهره‌ گیری‌ از ابزارتبلیغات‌، قادر است‌ ‌ قالب‌ های رفتاری‌ را اعمال‌ کند. البته‌ این‌ نکته‌ را نمی‌توان‌ نادیده‌ گرفت‌ که‌ گروههای‌ دارای‌ نگرش‌های‌ منفی‌ از نظر روانی‌، گرایش‌های‌ لازم‌ برای‌ پذیرش‌ تغییر را دارا هستند چرا که‌ نگرش‌های‌ منفی‌ این‌ گروه‌ها حاصل‌ نیازهای‌سرکوب‌ شده‌ و توقع‌های‌ بی‌ پاسخ‌ این‌ افراد از سازمان‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر با یک‌ برنامه‌ ریزی‌ دقیق ‌برای‌ این‌ گروه‌ها، شناسایی‌ نیازها و خواسته‌های‌ آنان‌ و تلاش‌ در جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ معقول‌ گروه‌های‌ مخاطب‌ دارای‌ نگرش‌ منفی‌، خواه‌ ناخواه‌ انگیزه‌های‌ لازم‌ برای‌ تبدیل‌ و تغییر ایجاد می‌شود.
آنچه‌ در این‌ زمینه‌ حایز اهمیت‌ است‌، آن‌ که‌ مسئولیت‌ حفظ و نگهداری‌ و یا ایجاد تغییر درنگرش‌های‌ گروه‌های‌ مخاطب‌ هر سازمان‌، برعهده‌ روابط عمومی‌ سازمان‌ است‌ و از جمله‌ ابزاری‌ که‌ دراین‌ زمینه‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار می‌گیرد تبلیغات‌ است‌ که‌ شیوه‌های‌ اجرایی‌ آن‌ با توجه‌ به‌ نتایج‌ حاصل‌ از بررسی‌ها و پژوهش‌های‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ تعیین‌ می‌شود بنابراین روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌ نقش بسزایی در بازاریابی دارند.

روابط عمومی، تبلیغات مدرن برای بازاریابی

فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ یکی از ابزارها، برای پیشبرد برنامه ها داست و اغلب از سوی مدیران بازاریابی و روابط عمومی نادیده گرفته می‌شود مدیران ارتباط را محدود به همان قسمت هایی از روابط عمومی می دانند که وظایفش محدود به تبلیغات درون سازمانی است، در حالی که اهمیت روابط عمومی در بازاریابی در جذب منافع و منابع برون سازمانی است.
روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌از نگاه روابط عمومی برای ایجاد ارتباط و بازاریابی ، تبلیغات مدرن گران نیست، زیرا ایجاد روابط عمومی هم ارزان نیست. یکی از تفاوت های فاحش بین تبلیغات و روابط عمومی همین نکته است که تبلیغات همیشه جزو ابزارهای گران‌ قیمت محسوب می‌شود درحالی که مدیران دارای روابط عمومی می توانند با صرف هزینه ارتباطی، ارزانترین و سریع ترین روش تبلیغاتی را برای رسیدن به اهداف خود پیدا نمایند. به کمک روابط عمومی؛ تصویر خوبی از برند خود در ذهن مخاطب ایجاد کنید روابط عمومی معمولا به دو صورت عمل می‌کند؛ به وجود آوردن تصویر مثبت برای سازمان و از بین بردن شایعه‌های به‌ وجودآمده علیه سازمان این روزها مردم دید خیلی خوبی نسبت به تبلیغات ندارند.
اما به عنوان مثال دیدن شما از طریق یک رسانه مانند مجله، تلویزیون، رادیو و … به مراتب اعتماد مشتری شما را بیشتر جلب خواهد کرد تبلیغات منفی رقبا علیه خودتان را خنثی کنید در دنیای رقابتی امروز همیشه باید مواظب تخریب رقبا باشید. یکی از بهترین راه ها برای مقابله با این نوع شایعه ها استفاده از روابط عمومی است که قطعا ابزار آن نیز رسانه های متفاوت خواهند بود، به ارتباطات خود بیشتر و بیشتر اهمیت بدهید.
در این روش باید با افراد زیادی مرتبط شوید این اشخاص می‌توانند شامل خبرنگارها و سرمایه گذاران نیز باشند ارتباطات خوب را دست‌ کم نگیرید ابزارهای دیگری هم علاوه بر روابط عمومی در IMC وجود دارند اما قطعا قابل باور بودن پیامی که از این طریق به مخاطب شما منتقل می‌شود از همه روش‌های دیگر بیشتر است. برنامه‌های بازاریابی همواره باید مورد ارزیابی شود، شاید لازم باشد در زمینه روابط عمومی، از تبلیغات مدرن استفاده کرده و بهتر از قبل فعالیت کنید.

تفاوت روابط عمومی و تبلیغات

۱- در روابط عمومی هدف ایجاد ارتباط است و هدف روابط عمومی تعامل گفتگو و ایجاد حفظ و تداوم ارتباط با مخاطبان است که این ارتباط دو سویه و بلند مدت است، اما در تبلیغات هدف مخاطب بوده وهدف تبلیغات تاثیر و نفوذ و تسلط بر مخاطب و اقناع مخاطب است تبلیغات به دنبال تامین منافع منبع بوده و یکسویه و کوتاه مدت انجام می گیرد.
۲- روابط عمومی رابطی است بین سازمان ها و مردم و سعی دارد که اهداف سازمان را برای مردم تشریح و از مردم بیشتری خبرگیری کند و عکس العمل آنها را به تصمیم گیران و سازمان گزارش دهد اما تبلیغ کوششی تعمدی و حساب شده به منظور همسو کردن رفتار مخاطب با نیت مورد نظر منبع صورت می گیرد.
روابط عمومی و جایگاه آن در ‌تبلیغات‌۳- در روابط عمومی هدف انتفاع فوری و مستقیم در میان نیست بلکه تمام توجه به نتایج و آثار آینده معطوف می باشد؛ اما تبلیغات تجاری مجموع تکنیکهای انتفاعی است که از طرف مؤسسات اقتصادی به منظور جلب و نگهداری و افزایش خریداران اعمال می شود.
۴- هدف اصلی در روابط عمومی جلب اعتماد است سعی آنها بر این است که وجهه عمومی یک نهاد را تقویت و آن را به مردم بشناساند و نظر آنها را جلب کند و موضوغ تبلیغات کالا و خدمات است و هدف اصلی از تبلیغات، معرفی، فروش و ارائه آنها است .
۵- هدف اصلی در روابط عمومی، عقلانیت ارتباطی است و سعی می کند ضمن گفتگو با مخاطب با اجرای بحث استدلالی و بهره گیری از دیدگاه های مخاطب به اجماع و نظر مشترک برسد در حالی که در تبلیغات غرایز طبیعی هدف اصلی است.
۶- هدف فعالیت های روابط عمومی آگاهی بخشی به مخاطب است و مخاطب، گزینشی عمل می کند و تاثیرپذیری از روابط ارادی بوده و بین روابط عمومی و مخاطب کنش متقابل و دو سویه وجود دارد، در حالی که تبلیغات صرفا در حال تحمیل عقیده ای است که مورد نظر منبع است بنابراین هرگاه مخاطب بدون اطلاع و آگاهی از غایت روابط عمومی تاثیر پذیرفته شودتحت تاثیر تبلیغ قرار گرفته است. به عبارت دیگر هدف تبلیغات، صرفا آگاهی سازی نیست بلکه وظیفه آن قبولاندن یا مقبول نمودن کالا یا خدمات است یعنی با استفاد از تبلیغات سعی می کنیم کالا یا خدمات را به مردم بقبولانیم.
۷- در روابط عمومی عامل خبررسانی خود، عنصر کلی است که در تبلیغات عمدتاً چنین نیست و نیز کسب تفاهم حقیقی و منطقی و صمیمانه هدف نهایی آن را تشکیل می دهد که در تبلیغات بدان اعتنایی نیست و اساسا جنبه زلا ل تفاهم کام تشنه تبیلغات را سیراب نمی کند او به دنبال رودی پر خروش از سیلاب گل آلود هیجان و التهاب ذهنی و فهم یک طرفه دلخواه است.
۸- روابط عمومی مسئولیت اجتماعی دارد و در برابر افکار عمومی پاسخگوست و تبلیغات مسئولیت اقتصادی دارد و برابر سازمان پاسخگوست .
۹- روابط عمومی آرمانی، یک ارتباط دو سویه است در حالی که تبلیغات تجاری شکل یکسویه اطلاعات هستند. یک بنگاه مطبوعاتی با استفاده از تبلیغ می کوشد تا در هر موقعیتی نام مشتری را در رسانه ها ذکر کند، در حالی که روابط عمومی به این دلیل به تبلیغ می پردازد که قصد دارد آن را در درون برنامه های گسترده که اهداف سازمان و افکار عمومی را مد نظر قرار می دهد، بگنجاند.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.