کمپین مهربانی

انسان ذاتاً روح پاک و الهی دارد و انسان همیشه طالب پاکی و زیبا یست محبت کردن روح را متعادل می کند و آرامش زیادی به انسان می دهد در واقعه انسان به خود محبت می کندبیماری اغلب حاصل تخلف از قانون محبت است . اندیشه های آکنده از نفرت مانند سمعی محلک تمام و جود انسان را در بر می گیرد و باعث بیماری و مر گ می شود .محبت راه رهایی از سموم ناشی از انزجار نفرت انتقاد و اندوه و ندامت و حسرت و ترس و احساس گناه و خشم است.
محبت کردن به دیگران مساُله مهمی است که باید آنرا آموخت و اگر بیشتر محبت کنید بیشتر مورد توجه قرار خواهید گرفت محبت کردن به دیگران و دیدن لبخند رضایت رو لب ها می تواند یکی از شادی بخش ترین لحظات زندگی باشد.
امروزه مسائل کاری و دغدغه های فراوان روزمره باعث شده تا رنگ و روی مهربانی و محبت به دیگران را از یاد ببریم و یکی از بزرگترین خوبی هایی که می شود در حق دیگران انجام داد، محبت است.از همین رو کمپین مهربانی در مکان های مختلف و برروی بیلبوردها و ایستگاه های مترو با شعارهای مختلف مانند:ممنون که مهربونی،قربون مهربونیات،محبتت رو هیچ وقت فراموش نمیکنم و… در سطح شهر مشهد به اجرا درآمده است.

کمپین مهربونی
طبق تحقیقات گروه خبری رصد رسانه این کمپین توسط یکی از شرکت های تبلیغاتی با رویکرد مردمی و اجتماعی به اجرا درآمده است و برای موسسه و یا ارگانی خاص نمی باشد صرفآ برای توسعه مهرورزی در جامعه است که حدود ۲۵ تا ۳۰ شعار می باشد، که تاکنون ۵ شعار تبلیغاتی این طرح اکران شده است.

اجرای طرح کمپین مهربانی در جامعه بعنوان تشکر از مهربانی های دیگران است که به مردم یادآور می شود تا بتوانند در مشکلات و گرفتاری ها به یکدیگر محبت کنند زیرا محبت کردن باعث می شود جریان مثبت در جسم پدیدار شود. همچنین برای رانندگانی که پشت چراغ قرمز معطل و کلافه هستند باعث می شود تا تلنگری ایجاد شود و به اطرافیانشان محبت کنند و یا برای زحمات دیگران قدرشناس باشند.

 

 

محبت کردن به دیگران مساُله مهمی است که باید آنرا آموخت و اگر بیشتر محبت کنید بیشتر مورد توجه قرار خواهید گرفت محبت کردن به دیگران و دیدن لبخند رضایت رو لب ها می تواند یکی از شادی بخش ترین لحظات زندگی انسان باشد.

، ،