کارگاه آموزشی ایمنی در کار

دنیای امروز دنیای رقابت است نرخ سریع تحولات تکنولوژیک و تغیر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار و بالا رفتن انتظارات جامعه و مسئولیت های اجتماعی سازمانها، رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید شرط بقاء درچنین محیطی برخورداری از مزیت های رقابتی درسازمان است.
فرهنگ ایمنی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و مدیریت منابع انسانی نیازمند صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط کار است.
ایمنی در محیط کار یکی از اصول اساسی کار است که کارفرمایان باید به آن توجه داشته باشند، کارگران نیز باید ایمنی در کار را مد نظر داشته باشند و نکات ایمنی را رعایت کنند. شرکت ساختمانی Norcon برای بالا بردن سطح ایمنی کارگران خود در این شرکت یک کارگاه آموزشی ایمنی در کار را برگزار کرده و برای تبلیغات کارگاه آموزشی ایمنی در کار، یک پوستربه حالت تاشو را که بر روی لایه زیرین آن تصویر یک انسان و لایه روی آن تصویر یک آجر قرار گرفته است.

پیامی که از این تبلیغ استنباط می شود این است که در محیط کار یک آجر می تواند مسیر زندگی یک انسان را تغییر دهد و یک عضو از بدن او را معیوب یا کلا جان وی را بگیرد. بنابراین یک رعایت نکردن ایمنی در کار می تواند یک زندگی را تغییر دهد. به همین منظور کارگاه آموزشی ایمنی در کار شرکت ساختمانی Norcon برای کارگران خود این کارگاه آموزشی را راه اندازی کرده و با این تبلیغات خلاقانه به کارگران خود تذکر می دهد که نکات ایمنی را رعایت کنند، و کارفرمایان شرکت ساختمانی Norcon با این نکات ها که در کارگاه ایمنی در کار آموزش می دهند و از بروز هرگونه خطر احتمالی در محیط کار که برای کارگران شاید اتفاق بیفتد جلوگیری می کنند.

، ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.