نقش عناصر اصلی رسانه برای ارتباط در جامعه

رسانه ، “هر نوع واسطه یا مجاری انتقال پیام است که از طریق فرستنده اعمال می شود .” همچنین رسانه گاهی کانال نیز نامیده می شود.” یک رسانه (medium) عبارت است از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات. رسانه ها – بخصوص رادیو و تلویزیون نقش تسریع کننده نهادی (institutional catalyst) را دارند.

نقش عناصر اصلی رسانه برای ارتباط در جامعه

ارتباطات در بخش مرکزی حضور اجتماعی ما قرار دارد، images (2)در اینجا به ذکر ۴ عنصر اساسی که در نحوه ی ارتباطات ما در جامعه از طریق رسانه ها مؤثر هستند می پردازیم.

 • سطح انتزاعی
 • تأثیرات رسانه در پیام ها
 • ارسال پیام های غیرکلامی
 • نماد به عنوان یک شیء در رسانه
 • توالی عمومی ارتباطات در رسانه
 • انتقال ارزش‌ها و پدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل‌ها در جامعه

سطح انتزاعی

در چیزهایی که امکان ارتباطِ ما با آن وجود دارد سه سطح قرار گرفته است. شیء، تجربه، و فکر ! هرچه در مبحث “انتزاعی” پیش رویم می بینید که از مقدار واقعیات کاهش یافته و بر مقدار ایده ها افزوده می شود.

 • شیء: در این قسمت، ما درباره ی چیزهای ملموس و واقعی صحبت می کنیم. یعنی بسیاری از چیزهایی که قابل لمس و جابجایی هستند؛ شامل این بخش می باشند. یک حقیقت درباره ی اشیاء این است که به ما (انسان) وابسته نیست! ما چه در آنجا باشیم چه نباشیم آن شیء وجود دارد.
 • تجربه ها: در مبحث “تجربه ها” ما درباره ی تجربه هایی که داشتیم صحبت می کنیم. در واقع؛ هرچقدر هم که واقعی به نظر برسد، تفسیر انتزاعی ست!
  زمانی که دو نفر درباره ی یک تجربه ی همگانی صحبت می کنند، معمولاً به اشیاء و مواد یکسانی اشاره دارند اما احساساتی که به هنگام بیان آنها، تجربه می کنند می تواند کاملاً متفاوت باشد.
  این یک منبع متداول برای مکالمه ها، علاقه مندی ها و حتی مشاجره هایمان می باشد که ما اغلب از دیگران انتظار داریم همان تجربه هایی که ما سپری کردیم را داشته باشند!
 • افکار: در مقطع “افکار” در مبحث ارتباطات، ما درباره ی افکار و ایده هایی که داشتیم صحبت می کنیم. این افکار شامل اعتقادات و ارزش های ما نیز می باشد.
  تمامی این ها، سازه های داخلی هستند که از واقعیت به دورند!‌ و ما اغلب آنها را اشتباه می گیریم با آنچه که نشان می دهند!

تأثیرات رسانه در پیام ها اثر می گذارد

5662103682_d01da964ca_oامروزه در عصر انفجار اطلاعات دیگر این حقیقت به خوبی اثبات شده است که از نظر کارکردهای آموزشی، رسانه ها سهم و نقش قابل ملاحظه ای در انتقال میراث فرهنگی و فکری بشری در میان ملل و انسان ها دارا هستند.
در واقع با ظهور وسایل ارتباط جمعی پیشرفته، فرایند آموزش از انحصار مدرسه و آموزش گاه ها خارج شده و جهان پهناور به عرصه ی آموزش تبدیل گردیده است. در این فرایند وسایل ارتباط جمعی، محدودیت هایی از قبیل مکان و زمان، محدودیت سنی، محدودیت های اقلیمی و… از میان برداشته شده و در زمینه ی سیاست و حکومت، همان گونه که رسانه ها بر تصمیمات سیاست مداران و هیات حاکمه اثر می گذارند، به منزله ی ابزاری در دست حکومت ها دارای کاربرد و کار آمدی محوری هستند.
اهمیت این کار از آن جهت است که رسانه های گروهی با کارکرد خود، و با استقاده از دو عنصر اطلاعات و پیام، به صورت امواج صوتی تصویری و غیره با هم در نور دیدن مرزها بر افکار و اذهان انسان ها اثر نهاده و به کنش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی آن ها جهت می دهند.

ارسال پیام های غیرکلامی

images (1)در مورد برقراری ارتباط از طریق رسانه های دیداری ای مانند تلویزیون و سینما تصوری که در ذهن بیشتر ما شکل می گیرد ارتباطات کلامی است؛ اما آیا ارتباطات کلامی، تنها راه برقراری ارتباط است ؟
بخش مهمی از تعامل انسانها شامل ارتباطات غیرکلامی است. طرز نشستن، راه رفتن، ایستادن، حرکات، چهره و چشم ها، لحن صدا، طرز لباس پوشیدن و …همگی از جمله ارتباطات غیرکلامی به حساب می آیند.
یک انسان نمی‌تواند ارتباط برقرار نکند. او می‌تواند تصمیم بگیرد که گفت‌وگو را ادامه ندهد، اما غیرممکن است که بتواند جلوی رفتار خویش را بگیرد. رفتار یک فرد از جمله حالت‌های چهره و دیگر اعمال وی، جریانی بدون وقفه از اطلاعات هستند.
ارتباطات غیر کلامی، نقش بسیار موثری را در زندگی ما و تعامل هایی که با دیگران داریم، ایفا می کنند. جالب است بدانید که کلام ۷درصد ، لحن و طنین ۳۸ درصد و حرکات که ارتباطات غیرکلامی در آن دخیل هستند، ۵۵ درصد اطلاعات را منتقل می کنند.
تمام مواردی که ذکر شد می تواند عامل موثری در برقراری یک ارتباط خوب و تأثیرگذار در یک برنامه تلویزیونی و یا یک فیلم سینمایی باشد. امروزه توجه به ارتباطات غیر کلامی در رسانه یکی از راه هایی است که در جذب مخاطب و افزایش جذابیت های یک برنامه نقش عمده ای دارد.

توالی عمومی ارتباطات در رسانه

images (2)امروزه هر موسسه، به قدرت انکارناپذیر رسانه ها جهت شناسانده شدن (معرفی شدن) پی برده است. نیاز به «معرفی صحیح و با هدف» روز به روز بیشتر مشاهده می گردد.
پایه ارتباطات رسانه ای را «داده»، «اطلاعات» و «عقل» تشکیل می دهد. قدرت رسانه ها، اطلاع رسانی به انتشار، و بوجود آوردن قدرت ترجیح و انتخاب در جامعه می باشد.
فقط رسانه هایی که نشر آنها محدود به زمان مشخصی می باشد دیگر قادر به پاسخگویی به تمام درخواست ها نیستند، در اوایل خوشحالی بابت ازدیاد اطلاعات، رفته رفته جای خود را به اطلاعات نادرست می دهد. با توجه به این نکته موسسات مطبوعاتی و نشریات بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به دقت دارند. از طرف دیگر موسسات معرفی شده باید این واقعیت را مد نظر داشته باشند که با ارتباطات رسانه ای از رسانه های نوشتاری تا رسانه های تصویری و تمام شاخه های مرتبط با آن مجبور به برقراری ارتباط نزدیک می باشند.
رسانه های ارتباطی باید با یک استراتژی صحیح و متناسب با تبلیغات بتوانند اطلاعات مورد نظر را یک موسسه را بدست آورده و آن را به بهترین شکل و شیوه، به صورت خبر تهیه و تدوین نمایند.
شیوه های ارتباط رسانه ای دارای انواع مختلفی هم که باشد، برگزار نمودن هر مراسمی در نهایت به منزله انجام یک رپرتاژ است و موفقیت در این زمینه فعالیت شما را کاملاٌ تحت تاثیر قرار می دهد.

نماد به عنوان یک شیء در رسانه

پیرسیس پدر علم نماد شناسی مدرن معتقد است که اشیاء در درون خود به یکدیگر تبدیل می شوند و نمادها نیز به عنوان رسانه های عمومی بین تفکر مردم و جهان عمل می کنند . هرچند که برخی چیزها که به عنوان نماد تعیین می شود ممکن است به عنوان یک وسیله و ابزار ساده ای کاربرد داشته باشد. به طور مثال کسی که سواد خواندن و نوشتن دارد و می تواند انجیل را بخواند و تفرسیر کند این کتاب را به عنوان یک نماد مقدس می داند اما شخص دیگری می تواند در یک شرایط خاص با کوبیدن همان کتاب مقدس بر سر شخص دیگری موجب مرگ وی شود.
شناخت نقش نمادها در زندگی و فعالیتهای بشری و همچنین نقش نمادها و سمبل ها در کارکرد تبلیغات توسط بسیاری از شاخه های روان شناسی ، جامعه شناسی ، علوم انسان شناختی و … همواره پیگیری شده است . این بررسی ها شامل مطالعات تاریخ ، هنری و … درباره نمادهای مورد توجه و مورد استقبال مردم بوده است . نماد می تواند یک شی مادی باشد که شکلش به طور طبیعی یا بر پایه قرارداد پذیرفته شده است.

انتقال ارزش‌ها و پدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل‌ها در جامعه

imagesاز نظر “هارولد لاسول” Lasswell جامعه شناس و نظریه‌پرداز ارتباطی امریکایی، رسانه‌ها در حکم انتقال‌دهنده فرهنگ، برای انتقال اطلاعات، ارزش‌ها و هنجارها از یک نسل به نسل دیگر و از افراد جامعه به تازه واردها، کاربرد دارند. آنها از این راه با گسترش بنیان تجربه‌ی مشترک، انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهند. رسانه‌ها با استمرار اجتماعی شدن پس از اتمام اموزش رسمی و نیز با شروع آن در طول سالیان پیش از مدرسه، به جذب افراد در جامعه کمک می‌کنند. گفته شده است که رسانه‌ها با نمایش و عرضه‌ی جامعه‌ای که فرد خود را با آن هم هویت ساخته و معرفی کرده است، می‌توانند احساس از خود بیگانگی یا احساس بی‌ریشه بودن او را کاهش دهند (سورین و تانکارد،۱۳۸۱: ۴۵۲). از نظر مک کوئیل نیز، مخاطبان از رسانه‌ها برای کسب تأیید ارزش‌های شخصی، جذب الگوهای رفتاری، هم‌ذات‌پنداری با دیگران و پیدا کردن بینش راجع به خود استفاده می‌کنند (مک کونیل،۱۳۸۲: ۱۱۲). در واقع رسانه ها نقش انتقال ارزش‌ها و پدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل‌ها در جامعه را دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.