۳۰خرداد ۹۷
اجاره بیلبورد در فرودگاه شیراز

اجاره بیلبورد در فرودگاه شیراز

آشنایی با فرودگاه بین المللی شهید دست غیب شیراز کلانشهر شیراز ، نسبت به دیگر کلانشهرهای ایران ، امکانات مسافربری بهتری دارد . شیراز دومین شهر ایران پس از تهران بود کهبیشتر…