۲۳اردیبهشت ۹۷
اجاره بیلبورد تبلیغاتی در جاده ورودی مازندران

اجاره بیلبورد تبلیغاتی در جاده ورودی مازندران

معرفی استان مازندران مازَندَران استانی در شمال ایران و در کرانه‌های جنوبی دریای مازندران (نام دیگر آن خزر) می‌باشد. پرجمعیت ترین شهر آن ساری، مرکز استان، و پرجمعیت ترین شهرستان آن بابلبیشتر…