۱۷مرداد ۹۷
تبلیغات در فرودگاه اصفهان

تبلیغات در فرودگاه اصفهان

معرفی فرودگاه اصفهان فرودگاه اصفهان از قدیمی ترین فرودگاههای کشور است که در منطقه صفه اصفهان قرار داشت و بنابر نیازهای وقت ، فرودگاه قدیم در اختیار نیروی هوایی سپاه قرار گرفتبیشتر…