۲۴آذر ۹۴
تبلیغات آنلاین و تاثیر آن بر مخاطب

تبلیغات آنلاین و تاثیر آن بر مخاطب

تبلیغات آنلاین نوعی از تبلیغات است که بدلیل ارزان بودن ماندگاری زیاد و فراگیر بودن آن همزمان با رشد ابزارهای اطلاع رسانی و روابط عمومی جایگاه خاصی را در بین فعالین صنعت تبلیغاتبیشتر…