۲۴بهمن ۹۴
بررسی علمی و حقوقی تبلیغات انتخاباتی

برگزاری همایش بررسی علمی و حقوقی تبلیغات انتخاباتی در مشهد

همایش بررسی علمی و حقوقی تبلیغات انتخاباتی ، همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی در مشهد برگزار می شود . به گزارش رصد رسانه ، دبیر اجرایی همایش «بررسی علمی و حقوقی تبلیغات انتخاباتی»بیشتر…

۲۷دی ۹۴
تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی

تبلیغات و مبارزات تبلیغاتی

تبلیغ تلاشی است جهت بر قراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش قبلی افراد که بیانگر رفتار آینده آنها است. کاربرد تبلیغات از آن جهت است که بتواند اطلاعاتبیشتر…