۲۵فروردین ۹۵
تبلیغات-در-اینستاگرام

نارضایتی کاربران اینستاگرام از تبلیغات مزاحم

میزان تعامل موجود در شبکه اجتماعی اینستاگرام به طور چشمگیری کاهش یافته است به طوریکه از هر ۱۰ کاربر فعال روزانه اینستاگرام ، ۶ کاربر از تغییرات اینستاگرام ابراز نارضایتی کرده‌اند .بیشتر…