۱۱مرداد ۹۵
تبلیغات سامسونگ

جدیدترین فناوری سامسونگ برای تعامل با مصرف کنندگان

شرکت سامسونگ در منطقه “Meatpacking” نیویورک سیتی در فروشگاه جدیدی موسوم به “سامسونگ ۸۳۷” که در خیابان “۸۳۷ واشنگتن”، واقع شده است ، فضایی خاص برای تعامل مشتری با جدیدترین فناوری شرکتبیشتر…