۰۳آبان ۹۵
%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

تبلیغات محیطی چیست ؟

آشنایی با مفهوم تبلیغات محیطی تبلیغات محیطی را بی شک قدیمی ترین روش تبلیغاتی باید دانست. تبلیغات محیطی به عناصر فیزیکی قابل اجرا برای تبلیغات که در تیررس ببنندگان است اطلاق میبیشتر…

۱۴آذر ۹۴
لخ مایسفکی

تاکید مایسفکی بر استفاده از طرح های بومی در تبلیغات

رئیس دوسالانه بین‌المللی پوستر ورشو ضمن تاکید بر لزوم تغییر در تابلوها و تبلیغات شهری گفت : هنرمندان جوان ایرانی از طرح‌های بومی در پوسترهای تبلیغاتی استفاده کنند. به گزارش رصد رسانه ، لخبیشتر…

۱۳آبان ۹۴
کمپین جمع آوری لباس گرم

تبلیغات شهری کمپین” جمع آوری لباس گرم برای کودکان نیازمند”

موسس شبکه همیاری از راه‌اندازی کمپین «جمع‌آوری لباس گرم برای کودکان نیازمند» و  تبلیغات شهری پوستر این کمپین در هفته آتی در شهر تهران خبر داد. به گزارش پایگاه خبری رصد رسانه ، امیرحسینبیشتر…