۲۴مهر ۹۵
ارتباط رسانه ها با تبلیغات فرهنگی

ارتباط رسانه ها با تبلیغات فرهنگی

ارتباط رسانه ها با تبلیغات فرهنگی رسانه های ارتباط جمعی در عصر امروز نقش کلیدی در تعیین سرنوشت توسعه کشورها محسوب می شوند و این وسایل منشأ بسیاری از تحولات معاصر، راهنمابیشتر…

۱۲آذر ۹۴
مقایسه تبلیغات تجاری و فرهنگی

مقایسه بین تبلیغات تجاری و فرهنگی

ارتباط بین تبلیغات و فرهنگ فرهنگ را باید مجموعه‌ای از باورها، آیین‌ها، اندیشه‌ها، آداب و رسوم و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن، فرهنگ مقوله‌ای است که در سطحبیشتر…

۳۰شهریور ۹۴
محسن پرویز

تبلیغات فرهنگی کالاهای داخلی در کشور مناسب نیست

معاون امور فرهنگی اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تبلیغات فرهنگی کالاهای داخلی اظهار داشت : متأسفانه تاکنون تبلیغات مناسبی جهت اطلاع‌ رسانی دقیق از تولیدات داخلی در کشور نداشته‌ایم.بیشتر…