۰۸تیر ۹۵
معاون پارلمانی وزارت فرهنگ

فیلم‌های دارای مجوز باید عادلانه مشمول تخفیف تبلیغاتی شوند

معاون پارلمانی وزارت فرهنگ از رویکرد صدا و سیما به دلیل برخورد سلیقه‌ای با فیلم‌سازان برای بهره‌مندی از تبلیغات ارزان و تخفیف‌های تبلیغاتی انتقاد کرد و گفت : فیلم‌هایی که مجوز اکرانبیشتر…