۱۷فروردین ۹۵
تبلیغات محتوایی

بازاریابی و تبلیغات با استفاده از محتوا

تبلیغات محتوایی تبلیغات محتوایی یک استراتژی بازاریابی به‌منظور تولید محتوایی است که هدف اصلی توزیع آن از طریق کانال‌های پولی و به‌منظور افزودن ارزش به مخاطب است.به‌ طور طبیعی، تبلیغات محتوایی (استراتژی جامعبیشتر…