۰۱خرداد ۹۷
PrintAdsDigitalWorld (1)

مزایای چاپ به‌ عنوان یک رسانه

تبلیغات برای انتقال پیام خود نیاز به رسانه دارد. رادیو، تلویزیون، مجلات و روزنامه‌ها، اینترنت و … از جمله این رسانه‌ها به شمار می‌آیند. رسانه‌های مختلف به دلیل تاثیرات متفاوتی که بربیشتر…