۲۴مهر ۹۵
ارتباط رسانه ها با تبلیغات فرهنگی

ارتباط رسانه ها با تبلیغات فرهنگی

ارتباط رسانه ها با تبلیغات فرهنگی رسانه های ارتباط جمعی در عصر امروز نقش کلیدی در تعیین سرنوشت توسعه کشورها محسوب می شوند و این وسایل منشأ بسیاری از تحولات معاصر، راهنمابیشتر…

۰۴شهریور ۹۵
نقش تلویزیون در زندگی افراد

نقش تلویزیون در زندگی افراد

پیش‌تر و در زمانی که تکنولوژی با سرعت کمتری توسعه می‌یافت، ضرورتی ایجاب نمی‌کرد که افراد خود را با آن منطبق کنند، اما امروزه با پیشرفت‌های روزافزون در زمینه‌های مختلف تکنولوژیک وبیشتر…

۱۵تیر ۹۵
حریم خصوصی و رسانه

رسانه و حریم خصوصی

حریم خصوصی جزو مباحثی است که امروزه با پیشرفت علم به چالش کشیده شده و عده ای بعضی از رفتارها را دخالت در امر و حریم خصوصی افراد می دانند و عدهبیشتر…

۲۶اردیبهشت ۹۵
اثرات مثبت رسانه

آشنایی با اثرات مثبت رسانه

چنانچه می دانیم قرن بیست و یکم، در حقیقت حرکت ازجامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است. هر جامعه ای که دارای اطلاعات بیشتری باشد، پیشرفت برای آن جامعه متصور خواهد بود. ازبیشتر…

۲۵اردیبهشت ۹۵
پادکست چیست

نقش پادکست در رسانه

پادکست چیست؟ پادکست جدیدترین تکنولوژی تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است . به وسیله پادکست می توان صدای خود را در اینترنت منتشر کرد و می‌توان یک رادیو آماتوری شخصیبیشتر…