۰۸آذر ۹۴
تعامل با شبکه های اجتماعی در کسب و کار

تعامل با شبکه های اجتماعی در کسب و کار

شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی که عموماً فردی یا سازمانی هستند تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی،بیشتر…