۱۴اردیبهشت ۹۵
بازاریابی وابسته یا فروش رابطه ای

بازاریابی وابسته یا فروش رابطه ای

معاملاتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آمیخته بازاریابی تأکید داشت، امروزه به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری تغییر جهت داده است. طی دو دههبیشتر…

۲۲فروردین ۹۵
تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل

تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل

همه مدیران بزرگ فروشنده‌های خوبی هستند. همه کارکنان موثر، از تکنیک‌های فروش برای ایجاد همکاری با سایر همکاران و مدیران خود استفاده می‌کنند. آن چیزی که در ایجاد ارتباط با مشتریان حائزبیشتر…

۲۶اسفند ۹۴
۲۰۱۵۱۱۰۸۱۵۵۴۳۱۸۶۲

مسئولیت های مدیر فروش موفق

مدیر فروش موفق فروش از پیچیده‌ترین و بلکه چالش‌برانگیز‌ترین مباحث کسب‌وکار است؛ و از همین‌رو بدست‌گرفتن مدیریت آن نیز کاری چالش‌آفرین محسوب می شود که ظرافتهای خاص خود را می‌طلبد. مدیران فروشبیشتر…

۱۵اسفند ۹۴
Untitled-2

ضرورت خلاقیت در فروش

باید بدانید که مهمترین و ارزشمند ترین سرمایه برای رقابت با رقبا ایجاد خلاقیت و ابتکار در فروش و یا بازاریابی است. برای کسب و کار خود باید استلال های بسیار زیادیبیشتر…

۲۴بهمن ۹۴
بازاریابی در مقابل فروش

بازاریابی در مقابل فروش

بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه کرده و آن را معادل فروش و یا تبلیغات تجاری که باعث افزایش فروش می شود می دانند. شاید برای بعضی عجیب باشد اگربیشتر…