۲۱فروردین ۹۵
اهمیت آگهی بخشی در رسانه

اهمیت آگهی بخشی در رسانه ها

تاریخ زندگی بشر را می‌توان در سه دوره متفاوت بررسی کرد که هر یک به گونه‌ای زندگی انسان‌ را دگرگون کرده و او را به سازگاری و هماهنگی با اقتضائات عصری خودبیشتر…

۰۳اسفند ۹۴
نقش رسانه در ترویج سبک زندگی

نقش رسانه در ترویج سبک زندگی

نقش رسانه در ترویج سبک زندگی رسانه‌ها و محصولات رسانه‌ای و نقش رسانه در ترویج سبک زندگی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شکل گیری سبک های نوین زندگی یا تغییر  روش های زندگی است؛ بهبیشتر…