۰۱آذر ۹۴
DSC_0578

نمایشگاه بین المللی مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری

در چند روز اخیری که پشت سر گذراندیم شاهد برپایی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری در مشهد بودیم،گفتنی است که این نمایشگاه بمنظور همایش توانمندیبیشتر…