۲۲اردیبهشت ۹۷
تفاوت برند و لوگو در چیست؟

تفاوت برند و لوگو در چیست؟

برند چیست؟ برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از اینها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برایبیشتر…