۱۳آبان ۹۴
کمپین جمع آوری لباس گرم

تبلیغات شهری کمپین” جمع آوری لباس گرم برای کودکان نیازمند”

موسس شبکه همیاری از راه‌اندازی کمپین «جمع‌آوری لباس گرم برای کودکان نیازمند» و  تبلیغات شهری پوستر این کمپین در هفته آتی در شهر تهران خبر داد. به گزارش پایگاه خبری رصد رسانه ، امیرحسینبیشتر…